До всички институции и медиите относно публикувания проект за заповед на Министъра на МЗХГ за временна забрана улова на бяла пясъчна мида от видовете Donax Trunculus и Chamelia Gallina

• Позиция на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ За конференция на тема „Устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион“ – Брюксел 07.06.2017.

 Конференция в Брюксел за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион

 Покана и дневен ред за провеждане на Общо събрание на АПРП БГ ФИШ

 БГ ФИШ отново на предна линия

 БГ ФИШ в защита на бенефициентите, чийто проекти са отхвърлени по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

• Спешно искане за среща с Изпълнителният Директор на БАБХ

• На вниманието на дирекция Морско дело и рибарство в МЗХ

• БГ ФИШ-индивидуални квоти калкан

 Първо място, трето място и още 10 фирми от БГ ФИШ са в ТОП 25 на класацията Регал 500+