• Спешно искане за среща с Изпълнителният Директор на БАБХ

• На вниманието на дирекция Морско дело и рибарство в МЗХ

• БГ ФИШ-индивидуални квоти калкан

 Първо място, трето място и още 10 фирми от БГ ФИШ са в ТОП 25 на класацията Регал 500+

• Максимална свежест за риба и морски дарове

• Идентификация, картиране и класифициране на зоните за добив и реализация на двучерупчести

• БГ ФИШ даде квота калкан само на 25 кораба от своите 80 кораба флот членове на асоциацията

• Среща с Петър Пасков-аквапоника Пиеро

 Жалба относно заповед на Изпълнителният директор на ИАРА

 Възражение относно проект на заповед за разпределение на квотата за калкан през 2017 година