Конференция в Брюксел за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион

 Покана и дневен ред за провеждане на Общо събрание на АПРП БГ ФИШ

 БГ ФИШ отново на предна линия

 БГ ФИШ в защита на бенефициентите, чийто проекти са отхвърлени по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

• Спешно искане за среща с Изпълнителният Директор на БАБХ

• На вниманието на дирекция Морско дело и рибарство в МЗХ

• БГ ФИШ-индивидуални квоти калкан

 Първо място, трето място и още 10 фирми от БГ ФИШ са в ТОП 25 на класацията Регал 500+

• Максимална свежест за риба и морски дарове

• Идентификация, картиране и класифициране на зоните за добив и реализация на двучерупчести